Kursy online (Skype)

Pakiet 20
spotkań
20 x 45 min.
Cena za 1
spotkanie 45 min.
1 osoba 1200 zł 60 zł
2 osoby 800 zł* 40 zł*
Kurs grupowy 600 zł* 30 zł*

*Cena dla 1 osoby

Tłumaczenie pisemne zwykłe (techniczne, medycyna)

Cena
z języka szwedzkiego na język polski 50 zł
z języka polskiego na język szwedzki 55 zł
z języka angielskiego na język polski 40 zł
z języka polskiego na język angielski 45 zł
z języka angielskiego na język szwedzki 65 zł
z języka szwedzkiego na język angielski 60 zł
1 strona obliczeniowa dla tłumaczeń = 1800 znaków ze spacjami