Språkkombinationer Standard per ord
engelska – svenska EUR 0.2
svenska – engelska EUR 0.1
polska – svenska EUR 0.1
svenska – polska EUR 0.09
polska – engelska EUR 0.08
engelska – polska EUR 0.06
Korrekturläsning EUR 0.05 (polska)