Tjänster

Jag erbjuder professionella översättningstjänster. Jag har många års erfarenhet av översättningar till engelska och svenska och översättningar av texter i dessa språk till polska.

Jag gör:

  • litterära översättningar;
  • översättningar av artiklar;
  • översättningar av manualer, reklam, guider, broschyrer;
  • tekniska översättningar (konstruktion, mekanik, maskiner);
  • specialiserad översättning (kemi, fysik, medicin, försäkring);
  • korrekturläsning av polska översättningar.

Begär en gratis offert.